Roerslevgaard Entreprenør er en mindre entreprenør virksomhed, der ligger centralt i Danmark

Vi er registreret autoriseret kloakmester og derigennem tilsluttet et uvildigt kvalitetssikringssystem. Dette er DIN garanti for det udførte arbejde altid overholder gældende lovgivning. Vi har gennem årene udført alle slags opgaver inden for jord, kloak, anlæg, belægning og betonarbejde.

Vores kompetencer

Kloak

Vi udfører kloakreparationer, samt anlægning af nyt kloaksystem.

Beton

Vi udfører kloakreparationer, samt anlægning af nyt kloaksystem.

Jord

Vi udfører kloakreparationer, samt anlægning af nyt kloaksystem.

Nedbrydning

Vi udfører kloakreparationer, samt anlægning af nyt kloaksystem.

 • Jordregulering og jordflytning
 • Støbearbejde (tilbygninger, ny bygninger, stalde osv.
 • Nedbrydning
 • Knusning.
 • Etablering eller reparation af kabler, vandledninger og fjernvarmerør
 • Nedsivning og tryk nedsivning
 • Regnvandsnedsivning (faskine)
 • Brønde
 • Højtvandslukkere
 • Certificeret rottesikring.
 • Alt i belægning
 • Anlæg (haver, stier, indkørsler, terrasser, p-pladser m.m.)
 • TV-inspektion
 • Minirensningsanlæg
 • Rodzoneanlæg
 • Bundfældningstanke og opsamlingstanke
 • Pumpebrønde
 • Kloakseparering (adskillelse af regn- og spildevand)
 • Olie og fedt udskillere.
 • Dræn samt omfangsdræn.
 • Forsikringsskader (brud på rør m.m.)
 • Udlejning af diverse maskiner med fører

ANSATTE

GLADE KUNDER

TONS JORD FLYTTET

Roerslevgaard entreprenør

Blankegaardsvej 2, 5466 Asperup

Adresse

Blankegaardsvej 2, 5466 Asperup

Telefon

E-mail