MILJØPOLITIK

Når du vælger Roerslevgaard Entreprenør, vælger du samtidig en ansvarlig miljøhåndtering.

Alle materialer, hvad end det kommer fra opgravning eller nedrivning, afleveres på godkendte depotpladser til genanvendelse.

Alt øvrigt affald bortskaffes ligeledes korrekt.