Nedbrydning, betonknusning eller oprydning

Vi har stor erfaring inden for nedbrydning og udfører alle former for nedbrydning. Dette uanset om det gælder hel eller delvis nedrivning af ejendomme

Vi har maskiner til neddeling af alle byggematerialer f.eks. betonskaks, risteskovl og sortergrab.

Efter nedbrydning sørge vi for at pladsen efterlades pænt og ryddelig. Vi aftaler altid med kunden, hvilke ønsker der er for evt. genanvendelse af materialer. Om vi bortskaffer det eller om kunden selv vil anvende det.

Bortskaffelse foregår altid på miljørigtig vis. Dsv. Det der skal på deponi bliver køre hertil, det samme gør sig gældende for andet det skal bortskaffes, hvis det ikke kan genanvendes.

Knust beton er et rigtig godt alternativ til stabilgrus på pladser og ligende. Herudover er det godt som vejfyld idet det komprimeres med tiden og vil udgøre et fast underlag hvor vandet stadig har mulighed for at trænge væk fra.

Efter en evt. brand kan der være en del oprydning og sotring, dette er en opgave vi gerne påtager os.

Der kan evt. være lidt nedbrydning, eller pladsen blot skal opryddes for ny bebolese/bygning skal opføres.